Biertap & statafels

Organiseert u een bedrijfsfeestje of heeft u een verjaardag? Bij Slijterij Breebaart kunt u een professionele biertap huren (35 euro per dag) en statafels (7,50 euro per dag). Bij de biertap leveren wij de door u gewenste biervaten tegen een scherpe prijs.Verhuurvoorwaarden

1. ALGEMENE BEPALINGEN

a. Onder verhuurder wordt in deze verstaan: Slijterij Breebaart, Neckerdijk 5a, 1441 GX

Purmerend.

b. Onder huurder wordt in deze verstaan: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die

zich in verband met de huur van materiaal heeft verbonden.

2. LEVERING

Er wordt een huurovereenkomst opgemaakt.

De biertap wordt gebracht en gehaald door verhuurder op het door de huurder aangegeven

adres. Dit zit bij de huurprijs van de biertap inbegrepen (binnen een straal van 10 km om

de slijterij, anders worden extra kosten in rekening gebracht).

Ook reinigt de slijterij de biertap zelf, zonder extra kosten.

Bij de biertap wordt een lekbak, spatel, borstelbak en 24 glazen geleverd.

Bij verhuur van de biertap, moet ook het fustbier worden afgenomen bij de verhuurder.

Op bierfusten zit statiegeld, dit wordt in rekening gebracht. Bij inleveren van de fusten

wordt dit weer terugbetaald.

3. DUUR

De weekprijs is tweemaal de dagprijs (dagprijs is maximaal 3 dagen)

4. BETALING

De betaling van de afgenomen diensten/artikelen dient direct op het adres van de

verhuurder te worden voldaan. Legitimatie is hierbij verplicht en een huurovereenkomst

wordt opgesteld.

U ontvangt dan ook een kopie van de huurovereenkomst, en de verhuurvoorwaarden.

De BTW factuur ontvangt u bij aflevering van de goederen.

5. GEBRUIKSVOORWAARDEN

Huurder is verplicht het gehuurde goed te onderhouden en te verzekeren.

In geval van diefstal van het gehuurde of een deel van het gehuurde dient de huurder, dan

wel zijn verzekeraar, het gehuurde te vergoeden tegen de nieuwwaarde.

6. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

Door de in ontvangst name van het gehuurde wordt huurder geacht te erkennen het

gehuurde in goede staat, geschikt voor het overeengekomen gebruik, te hebben ontvangen

en te hebben kennis genomen van de instructies omtrent gebruik en onderhoud van het

gehuurde.

7. TERUGLEVERING

a. Bij teruglevering van het gehuurde zal dit worden nagezien door verhuurder, ingeval

verhuurder bevindt, dat het gehuurde in beschadigde staat of niet compleet wordt

afgeleverd, zal hij een staat van zijn bevindingen opmaken met de geldelijke

omvang van de schade of vermissing.